A könyvtárról

A Községi Könyvtár – mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye – feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek érdekében támogatja:
  •  az egyéni tanulást, önképzést,
  • az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
  • a település és környéke természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását, gyűjtését,
  • a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók, mozgásukban korlátozottak) ellátását,
  • a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzésének segítését. 
 (A Könyvtár Küldetésnyilatkozata)...